ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูอัญชลี ประทานทรัพย์
ครูผู้สอน ครูอัญชลี ประทานทรัพย์

ครูอัญชลี ประทานทรัพย์
สนุกกับภาษา

แผนการสอน สนุกกับภาษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 Good afternoon. How are you today?
1
  Good afternoon. How are you today? 17 พ.ค. 61
เรื่อง 1.2 May I introduce myself.
1
  May I introduce myself. 24 พ.ค. 61
เรื่อง 1.3 My favorite free time activity is singing.
1
  My favorite free time activity is singing. 31 พ.ค. 61
เรื่อง 1.4 This is my address card.
1
  This is my address card. 7 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.5 My favorite subject is English
1
  My favorite subject is English 14 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.6 Anna is my lovely friend.
1
  Anna is my lovely friend. 21 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.7 What does she look like?
1
  What does she look like? 28 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.8 I have good habits.
1
  I have good habits. 5 ก.ค. 61
เรื่อง 1.9 Do you exercise every day?
1
  Do you exercise every day? 12 ก.ค. 61
เรื่อง 1.10 What do you do every day?
1
  What do you do every day? 19 ก.ค. 61
เรื่อง 1.11 My favorite sport is badminton.
1
  My favorite sport is badminton. 26 ก.ค. 61
เรื่อง 1.12 Do you go jogging or do gymnastic?
1
  Do you go jogging or do gymnastic? 2 ส.ค. 61
เรื่อง 1.13 I would like to be a teacher.
1
  I would like to be a teacher. 9 ส.ค. 61
เรื่อง 1.14 Peter likes taking photos.
1
  Peter likes taking photos. 16 ส.ค. 61
เรื่อง 1.15 I like holidays.
1
  I like holidays. 23 ส.ค. 61
เรื่อง 1.16 My best holiday.
1
  My best holiday. 30 ส.ค. 61
เรื่อง 1.17 Let’s go to the park.
1
  Let’s go to the park. 6 ก.ย. 61
เรื่อง 1.18 I buy some things.
1
  I buy some things. 13 ก.ย. 61
เรื่อง 1.19 Containers.
1
  Containers. 20 ก.ย. 61
เรื่อง 1.20 I need a present for my grandfather.
1
  I need a present for my grandfather. 27 ก.ย. 61

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ