ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโปรแกรม
เรื่อง 1.1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
1
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(1) 5 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(2) 12 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ(3) 19 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
1
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ(1) 26 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ(2) 3 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
1
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(1) 17 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(2) 24 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(3) 7 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(4) 14 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(5) 21 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข(6) 28 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน
1
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(1) 4 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
2
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(2) 12 ก.พ. 63
3
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(3) 18 ก.พ. 63
4
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(4) 25 ก.พ. 63
5
  การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน(5) 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ