ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 32
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 น้ำบนโลก
1
  แหล่งน้ำบนโลก(1) 4 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  แหล่งน้ำบนโลก(2) 6 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ(1) 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  การประหยัดและการอนุรักษ์น้ำ(2) 13 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ปรากฏการณ์ของน้ำ
1
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง(1) 18 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
2
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง(2) 20 พ.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
3
  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง(3) 25 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
4
  การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ(1) 27 พ.ย. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
5
  การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ(2) 2 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)
6
  วัฏจักรน้ำ(1) 4 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
7
  วัฏจักรน้ำ(2) 9 ธ.ค. 62 (มีใบงานและใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By kamonchanok20062533@gmail.com | 15.05.19 | 1,854 3 วิทยาศาสตร์
  2. Post By runningtri@hotmail.com | 01.08.18 | 1,852 1 วิทยาศาสตร์
  3. Post By runningtri@hotmail.com | 01.08.18 | 1,569 0 วิทยาศาสตร์
  4. Post By Thantipa27@hotmail.com | 16.07.18 | 1,541 1 วิทยาศาสตร์
  5. Post By runningtri@hotmail.com | 18.07.18 | 1,539 0 วิทยาศาสตร์
  6. Post By busakorn seethong | 06.06.19 | 1,504 0 วิทยาศาสตร์