ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น

ประภัสสร ธูปอ้น
สนุกกับภาษา

แผนการสอน สนุกกับภาษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สนุกกับภาษา)
เรื่อง 1.1 Greeting
1
  Greeting วันที่ 21 พ.ค. 2561 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.2 Introduce myself
1
  Introduce myself วันที่ 28 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.3 My family
1
  My family วันที่ 4 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.4 Our Personality
1
  Our Personality วันที่ 11 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 Daily routine
1
  Daily routine วันที่ 18 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.6 Adverb of frequency
1
  Adverb of frequency วันที่ 25 มิ.ย. 261 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 Bedtime Story
1
  Bedtime Story วันที่ 2 ก.ค. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 My favorite subject
1
  My favorite subject วันที 9 ก.ค. 2561
เรื่อง 1.9 My Classroom
1
  My Classroom วันที่ 16 ก.ค. 61
เรื่อง 1.10 School rules
1
  School rules วันที่ 23 ก.ค. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 Activities
1
  Activities วันที่ 6 ส.ค. 2561
เรื่อง 1.12 Preposition of place
1
  Preposition of place วันที่ 20 ส.ค. 2561
เรื่อง 1.13 Direction
1
  Direction
เรื่อง 1.14 What’s the Matter?
1
  What’s the matter? วันที่ 3 ก.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 Feeling
1
  Feeling วันที่ 10 ก.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.16 Food
1
  Food วันที่ 17 ก.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.17 At the restaurant
1
  At the restaurant วันที่ 24 ก.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ