ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 30
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
1
  การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน (5 พ.ย. 2561)
2
  ความแข็งของวัสดุรอบตัว (7 พ.ย. 2561)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ (12 พ.ย. 2561)
4
  สภาพยืดหยุ่นของวัตถุ2 (14 พ.ย. 2561)(มีใบงาน)
5
  การนำความร้อนของวัสดุรอบตัว (19 พ.ย. 2561)
6
  การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (21 พ.ย. 2561)
7
  การใช้ประโยชน์จากสมบัติของวัสดุ (26 พ.ย. 2561)(มีใบงาน)
8
  ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๑ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ (28 พ.ย. 2561)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ ๒ สถานะของสาร
1
  ของแข็ง (3 ธ.ค. 2561)
2
  ของแข็ง 2 (12 ธ.ค. 2561)
3
  ของแข็ง 3 (17 ธ.ค. 2561)
4
  ของแข็ง 4 (19 ธ.ค. 2561) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  ของเหลว (24 ธ.ค 2561)
6
  ของเหลว 2 (26 ธ.ค 2561)
7
  ของเหลว 3 (2 ม.ค 2562)
8
  ของเหลว 4 (7 ม.ค 2562)
9
  แก๊ส (9 ม.ค 2562)
10
  แก๊ส 2 (14 ม.ค 2562)
11
  แก๊ส 3 (21 ม.ค 2562)
12
  แก๊ส 4 (23 ม.ค 2562)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบสุริยะและปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By pikul85bonuus@gmail.com | 09.06.18 | 686 5 วิทยาศาสตร์
 2. Post By nunoi282828@gmail.com | 16.05.18 | 660 3 วิทยาศาสตร์
 3. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 484 4 วิทยาศาสตร์
 4. Post By arun43513@gmail.com | 26.05.18 | 472 1 วิทยาศาสตร์
 5. Post By Thorpanya@gmail.com | 20.05.18 | 401 3 วิทยาศาสตร์
 6. Post By banpongwang@gmail.com | 19.09.18 | 377 0 วิทยาศาสตร์
 7. Post By manat.in@hotmail.com | 26.08.18 | 331 0 วิทยาศาสตร์
 8. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 268 0 วิทยาศาสตร์
 9. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 261 0 วิทยาศาสตร์
 1. Post By banpongwang@gmail.com | 19.09.18 | 377 0 วิทยาศาสตร์
 2. Post By manat.in@hotmail.com | 26.08.18 | 331 0 วิทยาศาสตร์
 3. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 268 0 วิทยาศาสตร์
 4. Post By wipa.kee@gmail.com | 11.07.18 | 261 0 วิทยาศาสตร์