ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสาวิตรี หนูมาศ
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศ

ครูสาวิตรี หนูมาศ
คำนวณชวนคิด

แผนการสอน คำนวณชวนคิด

หน่วยการเรียนรู้ 1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (คำนวณชวนคิด)
เรื่อง 1.1 บิงโกการบวก
1
  บิงโกการบวก (22 พ.ค 61)
เรื่อง 1.2 บิงโกการลบ
1
  บิงโกการลบ (5 มิ.ย 61)
เรื่อง 1.3 บิงโกการคูณ
1
  บิงโกการคูณ (12 มิ.ย 61)
เรื่อง 1.4 บิงโกการหาร
1
  บิงโกการหาร (19 มิ.ย 61)
เรื่อง 1.5 บิงโกการบวก ลบ คูณ หารระคน
1
  บิงโกการบวก ลบ คูณ หารระคน (26 มิ.ย 61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 เทคนิคการคิดลัด
1
  เทคนิคการคิดลัด 1 (3 ก.ค 61)(มีสื่อวีดีโอ)
2
  เทคนิคการคิดลัด 2 (10 ก.ค 61)
3
  เทคนิคการคิดลัด 3 (17 ก.ค 61)
เรื่อง 1.7 คณิตคิดง่าย
1
  คณิตคิดง่าย 1 (24 ก.ค 61)
2
  คณิตคิดง่าย 2 (31 ก.ค 61)(มีใบงาน)
3
  คณิตคิดง่าย 3 (7 ส.ค 61)
เรื่อง 1.8 คณิตคิดสนุก
1
  คณิตคิดสนุก 1 (14 ส.ค 61)(มีใบงาน)
2
  คณิตคิดสนุก 2 (21 ส.ค 61)
3
  คณิตคิดสนุก 3 (28 ส.ค 61)
เรื่อง 1.9 มหัศจรรย์ตัวเลข
1
  มหัศจรรย์ตัวเลข 1 (4 ก.ย 61)
2
  มหัศจรรย์ตัวเลข 2 (11 ก.ย 61)
เรื่อง 1.10 เซียนคณิตคิดเลขเร็ว
1
  เซียนคณิตคิดเลขเร็ว 1 (18 ก.ย 61)
2
  เซียนคณิตคิดเลขเร็ว 2 (25 ก.ย 61)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ