ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์

ครูวนิดา หวลวงศ์
สนุกกับภาษา

แผนการสอน สนุกกับภาษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สนุกกับภาษา)
เรื่อง 1.1 Phonics a-z
1
  Phonics a-z (16 พ.ค 61)
เรื่อง 1.2 Phonics vowel sounds
1
  Phonics vowel sounds (23 พ.ค 61)
เรื่อง 1.3 What is your name?
1
  What is your name? (30 พ.ค 61)
เรื่อง 1.4 Seven Days in a week.
1
  Seven Days in a week.(6 มิ.ย 61)
เรื่อง 1.5 What day is today?
1
  What day is today? (13 มิ.ย 61)
เรื่อง 1.6 There are twelve months in a year.
1
  There are twelve months in a year.(20มิ.ย.61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 What is the date today?
1
  What is the date today?(27มิ.ย.61)
เรื่อง 1.8 When is your birthday?
1
  When is your birthday? (4 ก.ค 61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 Seasons and Weather.
1
  Seasons and Weather.(11 ก.ค 61)
เรื่อง 1.10 What season is it?
1
  What season is it? (18 ก.ค 61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 What is the weather like?
1
  What is the weather like? (25 ก.ค 61)
เรื่อง 1.12 What is the weather like in the hot season?
1
  What is the weather like in the hot season?(1 ส.ค.61)
เรื่อง 1.13 What is do you do?
1
  What is do you do? (8 ส.ค.61)
เรื่อง 1.14 What do you wear?
1
  What do you wear?(15 ส.ค.61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 Asian Countries And People.
1
  Asian Countries And People.(22 ส.ค.61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.16 I am Thai. I come from Thailand.
1
  I am Thai. I come from Thailand.(29 ส.ค.61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.17 In The Zoo
1
  In The Zoo (5 ก.ย 61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.18 What do you see in the zoo?
1
  What do you see in the zoo?(12 ก.ย 61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.19 My Pets.
1
  My Pets. (19 ก.ย 61)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.20 I love birds. But I hate lizard.
1
  I love birds. But I hate lizard.(26 ก.ย 61)(มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ