ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 28
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล

ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์
1
  เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ (22 พ.ค.62)
เรื่อง 1.2 เส้นกับจินตนาการ
1
  เส้นกับจินตนาการ (29 พ.ค.62) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 มิ.ย. 62)
1
  รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.4 ดอกไม้แสนสวย
1
  ดอกไม้แสนสวย (12 มิ.ย.62)
เรื่อง 1.5 วิถีชิวิตในชุมชนของฉัน
1
  วิถีชิวิตในชุมชนของฉัน (19 มิ.ย.62) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 การ์ตูนที่ฉันชอบ
1
  การ์ตูนที่ฉันชอบ (26 มิ.ย.62)
เรื่อง 1.7 สีสันแมลง
1
  สีสันแมลง (3 ก.ค.62)
เรื่อง 1.8 สีสันสัตว์ทะเล
1
  สีสันสัตว์ทะเล (10 ก.ค.62)
เรื่อง 1.9 ศิลปะที่พบในชุมชน
1
  ศิลปะที่พบในชุมชน (24 ก.ค.62) (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 2.1 สีสันเส้นเสียง(2)
1
  สีสันเส้นเสียง(2) วันที่ 31 ก.ค. 62
เรื่อง 2.2 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(1)
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(1) วันที่ 7 ส.ค. 62
เรื่อง 2.3 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(2)
1
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว(2) วันที่ 14 ส.ค. 62
เรื่อง 2.4 ร้องรำทำเพลง
1
  ร้องรำทำเพลง วันที่ 21 ส.ค. 62
เรื่อง 2.5 เสียงดนตรี
1
  เสียงดนตรี วันที่ 28 ส.ค. 62
เรื่อง 2.6 ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1)
1
  ภาษาท่าในนาฏศิลป์(1) วันที่ 4 ก.ย. 62
เรื่อง 2.7 เพลงพื้นบ้าน
1
  เพลงพื้นบ้าน วันที่ 11 ก.ย.62
เรื่อง 2.8 ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1)
1
  ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์(1) วันที่ 18 ก.ย.62 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 2.9 นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์(1)
1
  นาฏศิลป์พื้นเมืองและนาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์(1) วันที่ 25 ก.ย.62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ