ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา

ครูอาภรณ์ คำผา
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
1
  สีสันเส้นสี วันที่ 7 พ.ย.61
2
  ออกแบบกระถางต้นไม้ วันที่ 14 พ.ย.61
3
  วาดภาพประเพณี วันที่ 21 พ.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
4
  ต้นไม้คู่สี วันที่ 28 พ.ย.61
5
  ปั้นเรื่องราวจากนิทาน วันที่ 12 ธ.ค.61 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  สีสันขนมเค้ก วันที่ 19 ธ.ค.61
7
  พิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ธรรมชาติ วันที่ 26 ธ.ค.61
8
  ดนตรีในชีวิตประจำวัน วันที่ 2 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
9
  โน๊ตดนตรี วันที่ 9 ม.ค.62
10
  จังหวะดนตรี วันที่ 23 ม.ค.62
11
  การฟังและการวิเคราะห์เพลง วันที่ 30 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
12
  สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว วันที่ 6 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)
13
  การละเล่นพื้นบ้านไทย วันที่ 13 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)
14
  รำวงมาตรฐาน วันที่ 20 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)
15
  รำวงมาตรฐาน วันที่ 27 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ