ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์
ครูผู้สอน ครูจุลีพร จุรุพันธ์

ครูจุลีพร จุรุพันธ์
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษาและพลศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา รหัส พ13101) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
1
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก(1) วันที่ 17 พ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก (2) วันที่ 24 พ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน(1) วันที่ 31 พ.ค. 62
4
  ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน(2) วันที่ 7 มิ.ย. 62
5
  ธรรมชาติของชีวิต(1) วันที่ 14 มิ.ย. 62
6
  การเจริญเติบโตของมนุษย์(1) วันที่ 21 มิ.ย. 62
7
  การเจริญเติบโตของมนุษย์(2) วันที่ 28 มิ.ย. 62
8
  การเจริญเติบโตของมนุษย์(3) วันที่ 5 ก.ค. 62
9
  การเจริญเติบโตของมนุษย์(4) วันที่ 12 ก.ค. 62
10
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(1) วันที่ 19 ก.ค. 62
11
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(2) วันที่ 26 ก.ค. 62
12
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว(3) วันที่ 2 ส.ค. 62
13
  ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตัวเอง(1) วันที่ 9 ส.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
14
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง(2) วันที่ 16 ส.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
15
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง(3) วันที่ 23 ส.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
16
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง(4) วันที่ 30 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
17
  ชื่นชอบและความภาคภูมิใจในตัวเอง(5) วันที่ 6 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
18
  ความภาคภูมิใจในตัวเอง(1) วันที่ 20 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
19
  ความภาคภูมิใจในตัวเอง(2) วันที่ 27 ก.ย. 62 (มีแบบทดสอบ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ