ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศ หน่วยย่อยที่ 1 น้ำ
1
  น้ำบนโลก (1) วันที่ 5 พ.ย. 62
2
  น้ำบนโลก (2) วันที่ 7 พ.ย. 62
3
  น้ำบนโลก (3) วันที่ 12 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  น้ำบนโลก (4) วันที่ 14 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (1) วันที่ 19 พ.ย. 62
6
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (2) วันที่ 21 พ.ย. 62
7
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (3) วันที่ 26 พ.ย. 62
8
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (4) วันที่ 28 พ.ย. 62
9
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (5) วันที่ 3 ธ.ค. 62
10
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (6) วันที่ 12 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศ หน่วยย่อยที่ 2 อากาศ
1
  อากาศและความสำคัญของอากาศ (1) วันที่ 17 ธ.ค. 62
2
  อากาศและความสำคัญของอากาศ (2) วันที่ 19 ธ.ค. 62
3
  อากาศและความสำคัญของอากาศ (3) วันที่ 24 ธ.ค. 62
4
  การเกิดลม (1) วันที่ 26 ธ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  การเกิดลม (2) วันที่ 2 ม.ค. 63
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
1
  แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า (1) วันที่ 7 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า (2) วันที่ 9 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย (1) วันที่ 14 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย (2) วันที่ 21 ม.ค. 63
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้าและดวงดาว หน่อยย่อยที่ 1 ท้องฟ้าและดาว
1
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (1) วันที่ 23 ม.ค. 63
2
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (2) วันที่ 28 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (3) วันที่ 30 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (4) วันที่ 4 ก.พ. 63
5
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (1) วันที่ 6 ก.พ. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (1) วันที่ 11 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (3) วันที่ 13 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
8
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (4) (มีสื่อวิดีโอ) วันที่ 18 ก.พ. 63
9
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (5) วันที่ 20 ก.พ. 63
10
  การกำหนดทิศ (1) วันที่ 25 ก.พ. 63
11
  การกำหนดทิศ (2) วันที่ 27 ก.พ. 63
12
  การกำหนดทิศ (3) วันที่ 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 808 2 วิทยาศาสตร์
  1. Post By Soplap2016@outlook.co.th | 16.05.18 | 3,397 23 วิทยาศาสตร์
  2. Post By fd.faiizdooy3343@hotmail.com | 22.05.18 | 1,950 12 วิทยาศาสตร์
  3. Post By charlerm | 02.10.18 | 1,565 4 วิทยาศาสตร์
  4. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 808 2 วิทยาศาสตร์