ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว

ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศ หน่วยย่อยที่ 1 น้ำ
1
  น้ำบนโลก (1) วันที่ 1 พ.ย.61
2
  น้ำบนโลก (2) วันที่ 6 พ.ย.61
3
  น้ำบนโลก (3) วันที่ 8 พ.ย.61 (มีใบงาน)
4
  น้ำบนโลก (4) วันที่ 13 พ.ย.61 (มีใบงาน)
5
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (1) วันที่ 15 พ.ย.61
6
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (2) วันที่ 20 พ.ย.61
7
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (3) วันที่ 22 พ.ย.61
8
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (4) วันที่ 27 พ.ย.61
9
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (5) วันที่ 29 พ.ย.61
10
  แหล่งน้ำในท้องถิ่น (6) วันที่ 4 ธ.ค.61
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำและอากาศ หน่วยย่อยที่ 2 อากาศ
1
  อากาศและความสำคัญของอากาศ (1) วันที่ 6 ธ.ค.61
2
  อากาศและความสำคัญของอากาศ (2) วันที่ 11 ธ.ค.61
3
  อากาศและความสำคัญของอากาศ (3) วันที่ 13 ธ.ค.61
4
  การเกิดลม (1) วันที่ 18 ธ.ค.61 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  การเกิดลม (2) วันที่ 20 ธ.ค.61
6
  การเกิดลม (3) วันที่ 25 ธ.ค.61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลังงานไฟฟ้า หน่วยย่อยที่ 1 พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
1
  แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า (1) วันที่ 27 ธ.ค.61 (มีสื่อวิดีโอ)
2
  แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า (2) วันที่ 3 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย (1) วันที่ 8 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย (2) วันที่ 10 ม.ค.62
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้าและดวงดาว หน่อยย่อยที่ 1 ท้องฟ้าและดาว
1
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (1) วันที่ 15 ม.ค.62
2
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (2) วันที่ 17 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (3) วันที่ 22 ม.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (4) วันที่ 24 ม.ค.62
5
  การเกิดกลางวัน กลางคืน (5) วันที่ 29 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
6
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (1) วันที่ 31 ม.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
7
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (1) วันที่ 5 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)
8
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (3) วันที่ 7 ก.พ.62 (มีสื่อวิดีโอ)
9
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (4) (มีสื่อวิดีโอ)วันที่ 12 ก.พ.62
10
  การขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (5) วันที่ 14 ก.พ.62
11
  การกำหนดทิศ (1) วันที่ 21 ก.พ.62
12
  การกำหนดทิศ (2) วันที่ 26 ก.พ.62
13
  การกำหนดทิศ (3) วันที่ 28 ก.พ.62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 222 0 วิทยาศาสตร์
  1. Post By Soplap2016@outlook.co.th | 16.05.18 | 1,981 19 วิทยาศาสตร์
  2. Post By fd.faiizdooy3343@hotmail.com | 22.05.18 | 1,287 11 วิทยาศาสตร์
  3. Post By charlerm | 02.10.18 | 460 1 วิทยาศาสตร์
  4. Post By t_ig99@hotmail.com | 27.09.18 | 222 0 วิทยาศาสตร์