ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 38
แผนการสอน คุณปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน คุณปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง

คุณปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
สนุกกับภาษา

แผนการสอน สนุกกับภาษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 Myself
1
  Myself วันที่ 1 พ.ค. 61
เรื่อง 1.2 Greeting and My feeling
1
  Greeting and My feeling วันที่ 22 พ.ค. 61
เรื่อง 1.3 My body
1
  My body วันที่ 24 พ.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 My monster
1
  My monster วันที่ 31 พ.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 Happy adjective
1
  Happy adjective วันที่ 5 มิ.ย. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 My new friend
1
  My new friend วันที่ 7 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.7 My Clothes
1
  My Clothes วันที่ 12 มิ.ย. 61
เรื่อง 1.8 Your wearing
1
  Your wearing วันที่ 14 มิ.ย. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.9 My family
1
  My family วันที่ 19 มิ.ย. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 Family Members
1
  Family Members วันที่ 21 มิ.ย. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.11 Apostrophe (‘s)
1
  Apostrophe (‘s) วันที่ 26 มิ.ย. 61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.12 This is my family.
1
  This is my family. วันที่ 28 มิ.ย. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.13 Sompong’s Family
1
  Sompong’s Family วันที่ 5 ก.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.14 My Job
1
  My Job วันที่ 10 ก.ค. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.15 Working Places
1
  Working Places วันที่ 12 ก.ค. 61
เรื่อง 1.16 Do / Does
1
  Do / Does วันที่ 17 ก.ค. 61
เรื่อง 1.17 My Dream
1
  My Dream วันที่ 19 ก.ค. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.18 What Am I?
1
  What Am I? วันที่ 24 ก.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.19 My Lovely Pets
1
  My Lovely Pets วันที่ 26 ก.ค. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.20 The Rabbit and the Turtle 1
1
  The Rabbit and the Turtle 1 วันที่ 31 ก.ค. 61
เรื่อง 1.21 The Rabbit and the Turtle 2
1
  The Rabbit and the Turtle 2 วันที่ 2 ส.ค. 61
เรื่อง 1.22 About my classroom
1
  About my classroom วันที่ 7 ส.ค. 61
เรื่อง 1.23 Things in the Classroom
1
  Things in the Classroom วันที่ 9 ส.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.24 This / That
1
  This / That วันที่ 14 ส.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.25 Numbers 1
1
  Numbers 1 วันที่ 16 ส.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.26 Numbers 2
1
  Numbers 2 วันที่ 21 ส.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.27 How many thing? (1)
1
  How many thing? (1) วันที่ 23 ส.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.28 How many thing? (2)
1
  How many thing? (2) วันที่ 28 ส.ค. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.29 In my schoolbag.
1
  In my schoolbag. วันที่ 30 ส.ค. 61
เรื่อง 1.30 Classroom Language
1
  Classroom Language วันที่ 4 ก.ย. 61
เรื่อง 1.31 My School Signs
1
  My School Signs วันที่ 6 ก.ย. 61
เรื่อง 1.32 Verb-ing
1
  Verb-ing วันที่ 11 ก.ย. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.33 Telling your Time
1
  Telling your Time วันที่ 13 ก.ย. 61 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.34 School Subject
1
  School Subject วันที่ 18 ก.ย. 61 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.35 My Favourite Subject
1
  My Favourite Subject วันที่ 20 ก.ย. 61 (มีใบงานสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.36 Days in a week
1
  Days in a week วันที่ 25 ก.ย. 61 (มีใบงานสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.37 Special Days
1
  Special Days วันที่ 27 ก.ย. 61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.38 My happy family.
1
  My happy family. วันที่ 3 ก.ค. 61 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ