ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ ) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
1
  ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย วันที่ 5 พ.ย. 62
2
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยา) วันที่ 12 พ.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
3
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหราช (กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรี) วันที่ 19 พ.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
4
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (กษัตริย์ผู้ผู้สถาปนาอาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์) วันที่ 26 พ.ย. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
5
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (กษัตริย์ผู้ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย) วันที่ 3 ธ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 17 ธ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  ชาวบ้านบางระจัน วันที่ 24 ธ.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
8
  พระยาพิชัยดาบหัก วันที่ 7 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
9
  ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร วันที่ 14 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
10
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 21 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
11
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 28 ม.ค. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
12
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 ก.พ. 63 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร
1
  การทักทาย/อากัปกริยาของประเทศในกลุ่มอาเซียน วันที่ 11 ก.พ. 63 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  สัมพันธ์ฉันท์มิตร 1 ธรรมเนียมปฏิบัติ 1 วันที่ 18 ก.พ. 63 (มีใบงานใบความรู้)
3
  สัมพันธ์ฉันท์มิตร 2 ธรรมเนียมปฏิบัติ 2 วันที่ 25 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
4
  สัมพันธ์ฉันท์มิตร 2 ธรรมเนียมปฏิบัติ 2 วันที่ 3 มี.ค. 63 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ