ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้งานซอฟต์แวร์
เรื่อง 2.1 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น
1
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(1) 19 พ.ย. 62 (มีใบความรู้)
2
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(9) 28 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
3
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(2) 26 พ.ย. 62 (มีใบความรู้)
4
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(3) 3 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้)
5
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(4) 17 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้)
6
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(5) 24 ธ.ค. 62 (มีใบความรู้)
7
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(6) 7 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
8
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(7) 14 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
9
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(8) 21 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
10
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(10) 4 ม.ค. 63 (มีใบความรู้)
11
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(11) 11 ม.ค. 63
12
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(12) 18 ม.ค. 63
13
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(13) 25 ม.ค. 63
14
  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น(14) 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ