ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้งานซอฟต์แวร์
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การตรวจหาข้อผิดพลาด
เรื่อง 5.1 การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม
1
  การตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรม 24 ก.ย. 62 (มีใบงานและใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ