ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 33
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่น ของใช้ แรงและพลังงานไฟฟ้า
เรื่อง 2.1 ของเล่นของใช้
1
  สมบัติของวัสดุ (1) 15 พ.ย. 2561 (มีใบกิจกรรม)
2
  สมบัติของวัสดุ (2) 19 พ.ย. 2561 (มีใบงาน)
3
  สมบัติของวัสดุ (3) 22 พ.ย. 2561 (มีใบกิจกรรม)
4
  สมบัติของวัสดุ (4) 26 พ.ย. 2561 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 แรงแม่เหล็ก
1
  แม่เหล็ก (1) 29 พ.ย. 2561 (มีใบกิจกรรม)
2
  แม่เหล็ก (2) 3 ธ.ค. 2561 (มีใบกิจกรรม)
3
  ขั้วแม่เหล็ก (1) 6 ธ.ค. 2561 (มีใบกิจกรรม)
4
  ขั้วแม่เหล็ก (2) 13 ธ.ค. 2561 (มีใบกิจกรรม)
5
  แรงแม่เหล็ก (1) 17 ธ.ค. 2561 (มีใบกิจกรรม)
6
  แรงแม่เหล็ก (2) 20 ธ.ค. 2561 (มีใบกิจกรรม)
7
  แรงแม่เหล็ก (3) 24 ธ.ค. 2561 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.3 แรงไฟฟ้า
1
  แรงไฟฟ้า (1) 27 ธ.ค. 2561 (มีใบกิจกรรม)
2
  แรงไฟฟ้า (2) 3 ม.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
3
  แรงไฟฟ้า (3) 7 ม.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.4 พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
1
  พลังงานไฟฟ้า (1) 10 ม.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
2
  พลังงานไฟฟ้า (2) 14 ม.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
3
  พลังงานไฟฟ้า (3) 17 ม.ค. 2562 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
4
  พลังงานไฟฟ้า (4) 21 ม.ค. 2562 (มีใบกิจกรรม)
5
  การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด (กฟผ.) 24 ม.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
6
  โลกเราร้อนได้อย่างไร (กฟผ.) 28 ม.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)
7
  มาช่วยลดโลกร้อนกันเถอะ (กฟผ.) 31 ม.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 29.11.18 | 152 0 วิทยาศาสตร์
  1. Post By hot787hot@gmail.com | 17.05.18 | 550 1 วิทยาศาสตร์
  2. Post By namwan | 13.12.18 | 334 0 วิทยาศาสตร์
  3. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 17.09.18 | 177 0 วิทยาศาสตร์
  4. Post By wilaifo@gmail.com | 29.11.18 | 152 0 วิทยาศาสตร์