ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 32
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน : หน่วยย่อยที่ 1 ดิน
1
  ส่วนประกอบของดิน (1) 4 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  ส่วนประกอบของดิน (2) 6 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  ส่วนประกอบของดิน (3) 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
4
  ส่วนประกอบของดิน (4) 13 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
5
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (1) 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
6
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (2) 20 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
7
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (3) 25 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
8
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (4) 27 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
9
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (5) 2 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
10
  ลักษณะและสมบัติบางประการของดิน (6) 4 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
11
  ประโยชน์ของดิน (1) 9 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
12
  ประโยชน์ของดิน (2) 11 ธ.ค. 62
13
  ประโยชน์ของดิน (3) 16 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 สมบัติของวัสดุ
1
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (1) 18 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (2) 23 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
3
  การดูดซับน้ำของวัสดุ (3) 25 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
4
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (1) 6 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (2) 8 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (3) 13 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 การทำวัตถุโดยใช้สมบัติของวัตถุ
1
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (1) 15 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
2
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (2) 20 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
3
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (3) 22 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
4
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (4) 27 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
5
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (5) 29 ม.ค. 63 (มีใบงาน)
6
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (1) 3 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
7
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (2) 5 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
8
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (3) 12 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
9
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (1) 17 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
10
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (2) 19 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
11
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (3) 24 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
12
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (4) 26 ก.พ. 63 (มีใบงาน)
13
  ทดสอบหลังเรียน 2 มี.ค. 63 (มีแบบทดสอบและเฉลย)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By hot787hot@gmail.com | 17.05.18 | 1,420 1 วิทยาศาสตร์
  2. Post By namwan | 13.12.18 | 1,002 1 วิทยาศาสตร์
  3. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 17.09.18 | 656 0 วิทยาศาสตร์
  4. Post By wilaifo@gmail.com | 29.11.18 | 645 0 วิทยาศาสตร์
  5. Post By chah | 07.08.19 | 230 1 วิทยาศาสตร์