ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 82
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคง
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคง

ครูชนันรัตน์ บุญคง
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง 1.1 เขียนสื่อความหมาย
1
  เขียนสื่อความหมาย (1) 1 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  เขียนสื่อความหมาย (1) 4 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 เขียนสรุปความ
1
  เขียนสรุปความ (1) 5 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  เขียนสรุปความ (1) 6 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.3 เขียนเรื่องสั้น
1
  เขียนเรื่องสั้น (1) 7 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  เขียนเรื่องสั้น (2) 8 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 เขียนบรรยาย
1
  เขียนบรรยาย (1) 11 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  เขียนบรรยาย (2) 12 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 เขียนเรื่องจากประสบการณ์
1
  เขียนเรื่องจากประสบการณ์ (1) 13 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  เขียนเรื่องจากประสบการณ์ (2) 14 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำขวัญ คำคม (ความกตัญญู)
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)
เรื่อง 3.1 ลอยกระทง
1
  ลอยกระทง (1) 29 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ลอยกระทง (2) 2 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.2 ฤ ฤา น่าจดจำ
1
  ฤ ฤา น่าจดจำ (1) 3 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ฤ ฤา น่าจดจำ (2) 4 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.3 ตักบาตรเทโว
1
  ตักบาตรเทโว (1) 6 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ตักบาตรเทโว (2) 9 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.4 บทร้อยกรอง บัน บรร
1
  บทร้อยกรอง บัน บรร (1) 11 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  บทร้อยกรอง บัน บรร (2) 12 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 3.5 คำที่ใช้ รร (รอหัน)
1
  คำที่ใช้ รร รอหัน (1) 13 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  คำที่ใช้ รร รอหัน (2) 16 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่่อวิดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)
หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 วรรณกรรมสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 นิทานพาเพลิน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pongsriuksorn@gmail.com | 17.12.18 | 6,640 36 ภาษาไทย
  2. Post By นางสาว | 10.07.19 | 866 0 ภาษาไทย