ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสุวรรณา บุญเมือง
ครูผู้สอน ครูสุวรรณา บุญเมือง
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูสุวรรณา บุญเมือง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

แผนการสอน วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ