ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 5
แผนการสอน ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
ครูผู้สอน ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

แผนการสอน เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ 1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ