ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 22
แผนการสอน ครูอารีย์ ลพานุสรณ์
ครูผู้สอน ครูอารีย์ ลพานุสรณ์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์
สิ่งทอ (ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี)

แผนการสอน สิ่งทอ

หน่วยการเรียนรู้ 1. สิ่งทอ (ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี)
เรื่อง 1.1 สิ่งทอ (ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี)
1
  ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย
2
  การผลิตผ้า
3
  องค์ประกอบของเสื้อผ้า
4
  หลักการออกแบบเสื้อผ้า
5
  ทฤษฎีสี สัดส่วน น้ำหนัก จังหวะ ในการออกแบบ
6
  วิวัฒนาการแฟชั่นและแฟชั่นปัจจุบัน
7
  การวัดตัวเพื่อการตัดเย็นเสื้อผ้า
8
  การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดกางเกงสตรี
9
  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
10
  การสร้างแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
11
  การสร้างแบบตัดกางเกงตามขนาดตัวที่วัดได้
12
  การสร้างแบบแขนเสื้อ คอเสื้อ และปกเสื้อ
13
  การปรับแบบตัดและการแยกแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
14
  การแยกแบบกระโปรง, เสื้อ, กางเกง
15
  การแยกแบบตัดชุดติดกัน แขนเสื้อ คอเสื้อ
16
  การเผื่อตะเข็บและการคำนวณผ้า
17
  การวางแบบตัดเสื้อผ้าสตรี
18
  ขั้นตอนการเย็บเสื้อผ้าสตรี
19
  ขั้นตอนการตัดกางเกงและชุดติดกัน
20
  ขั้นตอนการตัดเย็บแขนและปกเสื้อ
21
  การตกแต่งเสื้อผ้า
22
  การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคางาน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ