ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 16
แผนการสอน อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี
ครูผู้สอน อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์สุคนธ์ พุ่มศรี
การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง

แผนการสอน การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง

หน่วยการเรียนรู้ 1. การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง
เรื่อง 1.1 การวิเคราะห์วงจรอิเล็คทรอนิกส์ความถี่สูง
1
  คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของเส้นลวดที่ความถี่สูง
2
  คุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานย่านความถี่สูง
3
  วงจรรีโซแนนซ์ (RESONANT CIRCUITS) ตอนที่ 1
4
  วงจรรีโซแนนซ์ (RESONANT CIRCUITS) ตอนที่ 2
5
  การออกแบบวงจรฟิลเตอร์ (FILTER DESIGN) ตอนที่ 1
6
  การออกแบบวงจรฟิลเตอร์ (FILTER DESIGN) ตอนที่ 2
7
  การออกแบบวงจรฟิลเตอร์ FILTER DESIGN ตอนที่ 3
8
  การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ IMPEDANCE MATCHING ตอนที่ 1
9
  การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ IMPEDANCE MATCHING ตอนที่ 2
10
  การแมตชิ่งอิมพีแดนซ์ IMPEDANCE MATCHING ตอนที่ 3
11
  วงจรออสซิลเลเตอร์ Oscillator circuit ตอนที่ 1
12
  วงจร Phase Locked Loop (PLL)
13
  การออกแบบวงจรขยายความถี่ย่านความถี่วิทยุขนาดเล็ก (SMALL-SIGNAL RF AMPLIFIER DESIGN)
14
  วงจรลิเนียร์เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ Linear Power Amplifier circuit
15
  วงจรจูนด์เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ Tuned Power Amplifiers circuit
16
  วงจรเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ประสิทธิภาพสูง High Efficiency Power Amplifiers circuit

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ