ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 14
แผนการสอน อาจารย์สนอม ทิพยรัตน์สุนทร
ครูผู้สอน อาจารย์สนอม ทิพยรัตน์สุนทร
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์สนอม ทิพยรัตน์สุนทร
เทคนิคการอินเตอร์เฟส

แผนการสอน เทคนิคการอินเตอร์เฟส

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ