ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน อาจารย์กิตติ จันทรา
ครูผู้สอน อาจารย์กิตติ จันทรา
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์กิตติ จันทรา
การออกแบบระบบไฟฟ้า

แผนการสอน การออกแบบระบบไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ 1. การออกแบบระบบไฟฟ้า

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ