ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
ครูผู้สอน รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
กําหนดการรายชั่วโมง

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม
การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

แผนการสอน วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์

หน่วยการเรียนรู้ 1. การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
เรื่อง 1.1 การประเมินและความปลอดภัยยานยนต์
1
  ความต้องการพื้นฐานในการขับเคลื่อนยานยนต์
2
  ยางล้อ และการบังคับเลี้ยวที่มีผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่
3
  กลศาสตร์การเคลื่อนที่ยานยนต์
4
  ระบบเบรครถยนต์
5
  ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุของยานยนต์
6
  กลไกการบาดเจ็บของผู้ใช้รถใช้ถนน
7
  ทฤษฎีการชนและการย้อนรอยอุบัติเหตุ (1/2)
8
  ทฤษฎีการชนและการย้อนรอยอุบัติเหตุ (2/2)
9
  หุ่นทดสอบการชนในอุตสาหกรรมยานยนต์
10
  การทดสอบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์
11
  มาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ (ตอนที่ 1 )
12
  มาตรฐานต่างๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ (ตอนที่ 2)
13
  การทดสอบยานยนต์เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนน(เบรกหาความเร็วก่อนชน)
14
  การทดสอบยานยนต์เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนน(เกียร์รถยนต์)
15
  การทดสอบยานยนต์เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนน(การวัดแรงเบรกมือของรถจักรยานยนต์)
16
  การทดสอบยานยนต์เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนน(การทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองรถยนต์)
17
  การวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยยานยนต์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ