ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 13
แผนการสอน ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มคำ
ครูผู้สอน ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มคำ
กําหนดการรายชั่วโมง

ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มคำ
กลศาสตร์ยางล้อ

แผนการสอน วิชากลศาสตร์ยางล้อ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ