ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอน อาจารย์สมบรูณ์ เนียนกล่ำ
ครูผู้สอน อาจารย์สมบรูณ์ เนียนกล่ำ
กําหนดการรายชั่วโมง

อาจารย์สมบรูณ์ เนียนกล่ำ
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

แผนการสอน วิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ 1. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
เรื่อง 1.1 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
1
  ประวัติและนิยามของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
2
  ชนิดและประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า
3
  เทคนิคการติดตั้งแบตเตอรี่บนตัวถังรถยนต์
4
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 4/24
5
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 5/24
6
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 6/24
7
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 7/24
8
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 8/24
9
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 9/24
10
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 10/24
11
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 11/24
12
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 12/24
13
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 13/24
14
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 14/24
15
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 15/24
16
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 16/24
17
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 17/24
18
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 18/24
19
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 19/24
20
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 20/24
21
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 21/24
22
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 22/24
23
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 23/24
24
  เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตอน 24/24

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ