ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 87
แผนการสอน ครูวชิรา สมพงษ์
ครูผู้สอน ครูวชิรา สมพงษ์

ครูวชิรา สมพงษ์
ปฐมวัย 2562/1

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ 3. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ 4. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๔
หน่วยการเรียนรู้ 7. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๗
หน่วยการเรียนรู้ 8. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ 14. ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๔

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By นาง | 20.05.19 | 1,966 12 ปฐมวัย 2562/1
  2. Post By นางสาว | 24.05.19 | 1,272 4 ปฐมวัย 2562/1
  1. Post By นาง | 20.05.19 | 1,966 12 ปฐมวัย 2562/1
  2. Post By นางสาว | 24.05.19 | 1,272 4 ปฐมวัย 2562/1