ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 48
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ภาษาอังกฤษ

แผนการสอน ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Food and Drinks
เรื่อง 1.1 Variety of Food
1
  Variety of Food 1 (4 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Variety of Food 2 (6 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.2 Variety of Drinks
1
  Variety of Drinks 1 (7 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Variety of Drinks 2 (11 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 Variety of Food and Drinks Test
1
  Variety of Food and Drinks Test (13 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 Fruit Variety
1
  Fruit Variety 1 (14 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Fruit Variety 2 (18 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 My Favorite Fruit
1
  My Favorite Fruit 1 (20 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  My Favorite Fruit 2 (21 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.6 Friuts and vegetables
1
  Friuts and vegetables 1 (25 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Friuts and vegetables 2 (27 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.7 Fruit Test
1
  Fruit Test (28 พ.ย. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.8 Healthy and Unhealthy
1
  Healthy and Unhealthy 1 (2 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Healthy and Unhealthy 2 (4 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.9 Tastes of Food
1
  Tastes of Food 1 (9 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Tastes of Food 2 (11 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.10 Making a Drink and a Sandwich
1
  Making a Drink and a Sandwich 1 (12 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Making a Drink and a Sandwich 2 (16 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.11 Ordering Drinks
1
  Ordering Drinks 1 (18 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Ordering Drinks 2 (19 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.12 Mini Menus
1
  Mini Menus 1 (23 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  Mini Menus 2 (25 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.13 Choice of Food and Drinks Test
1
  Choice of Food and Drinks Test (26 ธ.ค. 62) (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Around Me

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ