ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร

ครูอรอนงค์ สุดสาคร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง 1.1 เรื่อง บทบาทของตนเอง
1
  เรื่อง บทบาทของตนเอง 22 พ.ค. 63
เรื่อง 1.2 เรื่อง การช่วยเหลือตนเอง
1
  เรื่อง การช่วยเหลือตนเอง 29 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 เรื่อง บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว
1
  เรื่อง บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว 5 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.4 เรื่อง ประโยชน์ของงานบ้าน
1
  เรื่อง ประโยชน์ของงานบ้าน 12 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.5 เรื่อง ส่วนต่าง ๆ ของบ้าน
1
  เรื่อง ส่วนต่าง ๆ ของบ้าน 19 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.6 เรื่อง รู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาด
1
  เรื่อง รู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาด 26 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.7 เรื่อง การทำความสะอาดบ้านอย่างง่าย
1
  เรื่อง การทำความสะอาดบ้านอย่างง่าย 3 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง 2.1 เรื่อง รู้จักเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1
  เรื่อง รู้จักเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 ก.ค. 63
เรื่อง 2.2 เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
1
  เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง 17 ก.ค. 63
เรื่อง 2.3 เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล
1
  เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล 24 ก.ค. 63
เรื่อง 2.4 เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้าของตนเอง
1
  เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้าของตนเอง 31 ก.ค.63
เรื่อง 2.5 เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
1
  เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 7 ส.ค. 63
เรื่อง 2.6 เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
1
  เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น 14 ส.ค. 63
เรื่อง 2.7 เรื่อง ภาชนะน่ารู้
1
  เรื่อง ภาชนะน่ารู้ 21 ส.ค. 63
เรื่อง 2.8 เรื่อง การจัดเตรียมอาหาร
1
  เรื่อง การจัดเตรียมอาหาร 28 ส.ค. 63
เรื่อง 2.9 เรื่อง การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
1
  เรื่อง การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 4 ก.ย. 63
เรื่อง 2.10 เรื่อง หนูมีของใช้
1
  เรื่อง หนูมีของใช้ 11 ก.ย. 63
เรื่อง 2.11 เรื่อง หนูน้อยนักประดิษฐ์
1
  เรื่อง หนูน้อยนักประดิษฐ์ 18 ก.ย. 63
เรื่อง 2.12 เรื่อง ผีเสื้อจากช้อนพลาสติก
1
  เรื่อง ผีเสื้อจากช้อนพลาสติก 25 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 1,631 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 1,599 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 1,454 4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 1,631 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 1,599 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 1,454 4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี