ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ศิลปะ,กอท.)

หน่วยการเรียนรู้ 1. ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 ลากเส้นเป็นภาพ
1
  ลากเส้นเป็นภาพ 1 พ.ย.62
เรื่อง 1.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 พ.ย.62
เรื่อง 1.3 ปั้นเส้นเป็นอมยิ้ม
1
  ปั้นเส้นเป็นอมยิ้ม 15 พ.ย.62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 สีสันสัตว์ป่า
1
  สีสันสัตว์ป่า 22 พ.ย.62
เรื่อง 1.5 ฟองสร้างภาพ
1
  ฟองสร้างภาพ 29 พ.ย.62
หน่วยการเรียนรู้ 2. ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
หน่วยการเรียนรู้ 3. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 3.1 ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน
1
  ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน 10 ม.ค. 63
เรื่อง 3.2 ความหมายและประเภทของงานช่าง
1
  ความหมายและประเภทของงานช่าง 17 ม.ค. 63
เรื่อง 3.3 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง
1
  อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง 24 ม.ค. 63 (มีใบงานประกอบการอสน)
เรื่อง 3.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง
1
  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 31 ม.ค. 63 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 3.5 การบำรุงรักษาของเล่น/ทดสอบหลังเรียน
1
  การบำรุงรักษาของเล่น/ทดสอบหลังเรียน 7 ก.พ. 63
เรื่อง 3.6 สนุกกับงานกระดาษ(การพับแมลง)
1
  สนุกกับงานกระดาษ(การพับแมลง) 14 ก.พ. 63
เรื่อง 3.7 สนุกกับหน้ากาก
1
  สนุกกับหน้ากาก 21 ก.พ. 63
เรื่อง 3.8 ที่คั่นหนังสือ
1
  ที่คั่นหนังสือ 28 ก.พ. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 1,428 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 1,382 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 1,247 4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 1,428 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 1,382 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 1,247 4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี