ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน
1
  ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน (2 พ.ย.61)
เรื่อง 1.2 ความหมายและประเภทของงานช่าง
1
  ความหมายและประเภทของงานช่าง (9 พ.ย.61)
เรื่อง 1.3 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง
1
  อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง (16 พ.ย.61) (มีใบงานประกอบการอสน)
เรื่อง 1.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง
1
  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 23 พ.ย.61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.5 การบำรุงรักษาของเล่น/ทดสอบหลังเรียน
1
  การบำรุงรักษาของเล่น/ทดสอบหลังเรียน (30 พ.ย.61)
หน่วยการเรียนรู้ 2. ทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ศิลป์สร้างสรรค์
เรื่อง 2.1 ลากเส้นเป็นภาพ
1
  ลากเส้นเป็นภาพ 7 ธ.ค.61
เรื่อง 2.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 ธ.ค. 61
เรื่อง 2.3 ไอศกรีมหวานเย็น
1
  ไอศกรีมหวานเย็น 28 ธ.ค. 61
เรื่อง 2.4 สีสันสัตว์ป่า
1
  สีสันสัตว์ป่า 4 ม.ค. 62
เรื่อง 2.5 ฟองสร้างภาพ
1
  ฟองสร้างภาพ 11 ม.ค. 61
เรื่อง 2.6 ปั้นเส้นเป็นอมยิ้ม
1
  ปั้นเส้นเป็นอมยิ้ม 21 ธ.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 3. ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 1,117 8 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 370 0 ศิลปะ
  1. Post By luxkiki35@gmail.com | 18.05.18 | 1,117 8 ศิลปะ
  2. Post By PITAPAN84@GMAIL.COM | 23.08.18 | 370 0 ศิลปะ