ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง

ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรุ้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข หน่วยย่อยที่ 3 สุขภาพดีชีวีมีสุข
เรื่อง 1.1 สุขบัญญัติแห่งชาติ
1
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (1) 5 พ.ย.61
2
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (2) 12 พ.ย.61 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (3) 19 พ.ย.61 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (4) 26 พ.ย.61
5
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (5) 3 ธ.ค.61
6
  สุขบัญญัติแห่งชาติ (6) 17 ธ.ค.61
เรื่อง 1.2 อาการเจ็บป่วย
1
  อาการเจ็บป่วย (1) 24 ธ.ค. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
2
  อาการเจ็บป่วย (2) 7 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  อาการเจ็บป่วย (3) 14 ม.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อาการเจ็บป่วย (4) 21 ม.ค. 62 (มีใบงาน , ใบกิจกรรม และวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 อุบัติเหตุ
1
  อุบัติเหตุ (1) 28 ม.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  อุบัติเหตุ (2) 4 ก.พ. 62
3
  อุบัติเหตุ (3) 11 ก.พ. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
4
  อุบัติเหตุ (4) 18 ก.พ. 62
5
  อุบัติเหตุ (5) 25 ก.พ. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ