ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 32
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
หน่วยการเรียนรู้ 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เด็กไทยใฝ่ดี หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 3,036 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 3,036 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม