ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 39
แผนการสอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
ครูผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์
สนุกกับภาษา

แผนการสอน สนุกกับภาษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 Greeting Review A-Z
1
  Greeting Review A-Z 16 พ.ค. 61
เรื่อง 1.2 How are you ?
1
  How are you ? 18 พ.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 Know about me
1
  Know about me (1) 23 พ.ค. 61
2
  Know about me (2) 25 พ.ค. 61
เรื่อง 1.4 Parts of your body
1
  Parts of your body 30 พ.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 Monster ‘s body
1
  Monster‘s body 1 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.6 Tell me more
1
  Tell me more(2) ครูพิเศษไม่มีสื่อการสอน
เรื่อง 1.7 Who is this ?
1
  Who is this ? 8 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 My clothes
1
  My clothes (1) 13 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  What color is it? 15 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.9 What color is it ?
1
  What color is it ? (1) 20 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  What color is it ? (2) 22 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.10 Family members
1
  Family members (1) 27 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  Family members (2) 29 มิ.ย. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.11 Happy family
1
  Happy family (1) 4 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  Happy family (2) 6 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.12 Family’s job
1
  Family’s job 11 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.13 My dream job
1
  My dream job 13 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.14 Animals at home
1
  Animals at home (1) 18 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
2
  Animals at home (2) 20 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.15 My lovely pets
1
  My lovely pets 25 ก.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.16 The rabbit and the turtle
1
  The rabbit and the turtle 1 ส.ค. 61 (มีสื่่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.17 Things in the classroom
1
  Things in the classroom (1) 3 ส.ค. 61
2
  Things in the classroom (2) 8 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.18 Numbers
1
  Numbers 10 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.19 There is
1
  There is 15 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.20 How many ?
1
  How many ? 17 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.21 Get ready
1
  Get ready 22 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.22 Classroom language
1
  Classroom language (1) 24 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  Classroom language (2) 29 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.23 School sign
1
  School sign (1) 31 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  Test School sign (2) 5 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.24 Time
1
  Time (1) 7 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  Time (2) 12 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.25 School subjects
1
  School subjects (1) 14 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  School subjects (2) 19 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.26 Days in a week
1
  Days in a week 21 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.27 Around school
1
  Around school(1) 26 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  Around school(2) 28 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ