แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นางจุฬาวัลย์ ( ruankaewtampresit31@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.12.19

  download วิดีโอการสอนย้อนหลัง วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป . 1 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ได้

  ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย กฤตนัย ( arttv1@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 24.12.19

  สอบถามการดูย้อนหลังวิชาสังคมศึกษา ชั้นป.4 ภาคเรียนที่ 1/2562
  ดูไม่ได้เลยครับ วิดีโอ ขึ้นว่า the media could not be loaded either because the server or network failed or format is not supported ครับผม

  ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ( juthathip@skn.go.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 17.12.19

  1) ขอแจ้งปัญหาแบบฝึกหัดที่ให้ download ไม่่ตรงกับแบบฝึกที่แขวนให้ในแต่่ละวัน ทุกชั้นมีปัญหาหมดค่ะ โดยเฉพาะ
  ป.1 ทุกวิชา วิชาภาษาไทยสลับกันไปมา
  วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตรง
  วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ตรงส่วนใหญ่
  ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ตรงเลยในช่วงแรก แบบฝึกที่ 2 ตรงแต่โจทย์
  ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ไม่ตรงเลย เทอม 2
  2) การแจ้งสาระสำคัญ จุดประสงค์ ในวิชาศิลป(ทัศนศิลป์)
  ป.4 - ป.6 ไม่มีเลย

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV   1. กรณีคุณครูปลายทางใช้งาน DLTV แนะนำดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน จากหน่วยการเรียนรู้ ตามวันที่มีการสอนของครูผู้สอนต้นทาง  2. เนื่องจากวิชาศิลป (ทัศนศิลป์) คุณครูผู้สอนต้นทางเป็นคุณครูช่วยสอน ดังนั้นสาระสำคัญและจุดประสงค์จึงไม่มีรายละเอียด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ภานุพงศ์ กรเกตุ ( not.me.get.for@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.12.19

  ไม่สามารถเล่นวิดีโอการสอนได้

  ดำเนินการตรวจสอบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย จิรัชยา มูลสวัสดิ์ ( ningit11@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.12.19

  อาทิตย์ที่ 9-13 ธันวาคม 62 และอาทิตย์นี้ดูย้อนหลังไม่ได้ค่ะ

  ดำเนินการสอบ สามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ปกติ แนะนำทดลองเข้าใช้งานอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ