แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย เจตนา ( web@dltv.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 23.09.19

  เข้าระบบ

  ทดสอบการใช้งาน 


 2. โดย วารี ( laetumpae@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 23.09.19

  ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

  แนะนำผู้ใช้งานปลายทางรีเซ็ตรหัสตามขั้นตอน ดังนี้  ขอบคุณค่ะ      


 3. โดย วารี ( laetumpae@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 22.09.19

  เข้าสู่ระบบเพื่อหาข้อสอบไม่ได้

  แนะนำผู้ใช้งานปลายทางรีเซ็ตรหัสตามขั้นตอน ดังนี้  ขอบคุณค่ะ                                       


 4. โดย ดารินทร์ นครังกุล ( poy_melody@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 21.09.19

  ไม่สามารถโหลดคู่มือในการจัดการเรียนการสอน จากช่องทางลิงค์ https://cer.dltv.ac.th นี้ได้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ปัจจุบันการดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนการสอนสามารถดาวน์โหลดได้จากขั้นตอน ดังต่อไปนี้ค่ะ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณค่ะ


 5. โดย ดวงพร ทิพกนก ( yokyek1@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 20.09.19

  ใบงาน การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน 13 สิงหาคม 2562 ไม่ได้อัพไฟล์
  ใบงาน การแปลงทางเรขาคณิต การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก 19 สิงหาคม 2562 ไม่ได้อัพไฟล์

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 อัพเดทใบงานเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ปกติค่ะ และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รายวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่มีใบงาน ในสื่อวีดีโอเป็นการยกตัวอย่างในชั่วโมงเรียนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ