แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย อรวรรณ ( surakit2451@gmai.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.08.19

  แผน

  ขอบคุณสำหรับติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงานและใบกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ขออนุญาตนำส่งช่องทางการเข้าศึกษาวิธีการดาวน์โหลด http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณคะ


 2. โดย แสงเดือน ( sangduanunchong@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 16.08.19

  เวลาเปิดสอน มีเสียงดนตรีฮึมฮัมตลอดเวลา..ทำให้เสียประสาท..ไม่มีสมาธิฟังในเนื้อหาที่เรียน..มีวิธีหรือการแก้ไขที่ตัดเอาเสียงดนตรีบรรเลงออกไปได้มั้ยคะ
  เพราะมันทำให้ประสาทเสียได้ค่ะ
  ขอความกรุณาตอบด่วน..และแก้ไขอย่างด่วนด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ปัจจุบันดำเนินการแจ้ง บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ แก้ไขการอัพเดทซอฟแวร์ที่ไม่สมบูรณ์ของ กล่อง Android Box ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นายประยุทธ สายลุน ( yootsay5@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านเทคนิค | 06.08.19

  กล่องสัญญาณใช้ไม่ได้

  การรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ทำการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณการออกอากาศ จากเดิมในระบบ SD เป็นการส่งสัญญาณความคมชัดสูงในระบบ HD เริ่มมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปตามประกาศ ปลายทางต้องทำการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณเป็นแบบ HD หากยังเป็นกล่องเดิมในระบบ SD จะส่งผลให้กล่องรับสัญญาณเก่าไม่สามารถรับชม DLTV ในระบบ HD ได้ แนะนำปลายทางเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณเป็นแบบ HD โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน หรือสามารถหาซื้อกล่องรับสัญญาณแบบ HD ได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป *** ข้อสังเกตของกล่องคือ หน้ากล่องมีตัวอักษร HD หลังกล่องมีพอร์ท HDMI (วิธีการและข้อมูลการเลือกซื้อกล่อง http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10017/1001)***  กรณีเป็นกล่องรุ่นใหม่แบบ HD แล้ว แนะนำตรวจสอบความแรงของสัญญาณ โดยกดปุ่ม Info ที่ตัวรีโมท ต้องความแรงของสัญญาณมากกว่า 70 ขึ้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้คะ ขอบคุณคะ                                                                              


 4. โดย วนิชญา ทองเอีย ( fay_love.mum@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 05.08.19

  ปกติเข้าดาวโหลดแผนจะขึ้นให้ใส่ชั้น ภาคเรียน วิชา หน่วย แต่ตอนนี้คลิกไปทำไมขึ้นเป็นไดรฟ์ คะ เข้าไปดาวโหลดแผนไม่ได้เลยค่ะ

  ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากขณะนี้ cer อยู่ในกระบวนการปรับปรุง แนะนำปลายทางดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th ขออนุญาตนำส่งคู่มือการใช้งานและการดาวน์โหลดคะ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณคะ


 5. โดย อภิญญา คำเหลือ ( apinyacumlua@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 02.08.19

  หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ ม. ๑ ๒ ๓ ในวีดีโอการสอน ใช้หนังสือเรียนของอะไรครับ

  ขออนุญาตส่งช่องทางการโทรติอต่อสอบถามเรื่องของหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้อน 032-522346 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์คะ ขอบคุณคะ