แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วิภาวัลย์ อุ่นไพร ( wipawan1208@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 13.07.18

  วันนี้วันที่ 13 ก.ค.61 คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ไม่มีให้โหลดกิจกรรม ใบงาน และเฉลยค่ะ แต่วันที่ 12ก.ค.61 มีค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  กำลังดำเนินการอัพเดทข้อมูลใบงานและสื่อค่ะ
 2. โดย วิภาวัลย์ อุ่นไพร ( wipawan1208@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 13.07.18

  วันนี้วันที่ 13 ก.ค.61 คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ไม่มีให้โหลดกิจกรรม ใบงาน และเฉลยค่ะ แต่วันที่ 12ก.ค.61 มีค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
  กำลังดำเนินการอัพเดทข้อมูลใบงานและสื่อค่ะ
 3. โดย นางอำพร มธุรส ( poonna_nana@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 12.07.18

  ดาวน์โหลดใบงานคณิต/ภาษาไทย/วิทย์ไม่ได้ค่ะ
  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ของชั้นเรียนอะไร หน่วยที่เท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 4. โดย นางอำพร มธุรส ( poonna_nana@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 12.07.18

  ดาวน์โหลดใบงานคณิต/ภาษาไทย/วิทย์ไม่ได้ค่ะ
  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ของชั้นเรียนอะไร หน่วยที่เท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 5. โดย นายนวพล บัวเกษ ( liamtong2504@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 12.07.18

  คณิตศาสตร์ ป.1 บทที่ 2 การดำเนินการของจำนวน ไม่มีใบงาน ตามบทเรียนที่กำลังออกอากาศ
  ดำเนินการตรวจสอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการอัพเดทค่ะ ขอบคุณค่ะ