แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย นายโซเฟียน มะเย็ง ( krufians@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 11.12.19

  รายวิชาเทคโนโลยี ม.2 เทอม 2 ยังไม่อับเดท

  เนื่องจากปีการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีออกอากาศในปีการศึกษา 1/2562 และ ปีการศึกษา 2/2562 จะเป็นการออกอากาศรายวิชาการงานอาชีพ ขอบคุณค่ะ


 2. โดย บาสิทธิ์ ยะลา ( mas3625@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 06.12.19

  ตอนนี้ อุปกรณ์ เสียหมดเลย( ทีวียี่ห้ออะไรไม่รู้พังเร็ว) มีครู 3 คน ทั้งโรงเรียน ตอนนี้ออกเงินซื้อคอมพิวเตอร์ มาดูทางออนไลน์ ได้แค่ 1 เครื่อง ทราบว่าแจ้งเรื่องนี้ไปทางทีมงานที่อ่านก็ไม่สามารถช่วยได้ เพราะต้องเป็นไปตามขั้นตอน รองบประมาณ กว่างบจะมาถึงเด็กเสียโอกาสและคงจบการศึกษาไปแล้ว ขอบคุณที่รับฟังปัญหาของผม ขอบคุณครับ

  แนะนำช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ครูสุภาพร ( t.joy.sp@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 28.11.19

  รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Cultures and Festivals
  ชั่วโมง Christmas ที่จะใช้สอนในวันที่ 3 ธ.ค. 62 แต่ใบงานเป็นของวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมาค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันดำเนินการแก้ไขสื่อและใบงานประกอบการสอนเรียบร้อย (http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21561) ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย สามารถ ( torlovedan27@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 26.11.19

  ทำไมแผนการจัดการเรียนรู้และใบงาน วิชาภาษาไทย ม.2 ที่อัพโหลดเป็นเล่มให้ครูได้ดาวน์โหลดมาใช้ มีเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ และ บทเรียน ไม่ตรงกับ บทเรียนประจำวันที่ถ่ายทอดสด
  เช่น หน่วยที่ 1 ในแผนการจัดการเรียนรู้ เรียนเรื่องการอ่านร้อยแก้ว แต่ที่ถ่ายทอดสด เรียนเนื้อหาเรื่อง ผังความคิดแสดงความเข้าใจ
  ทั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ยังสลับกันอีกด้วยครับ ไม่มีอะไรตรงกันเลยครับ

  ปัจจุบันดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


 5. โดย ครูสุภาพร ( t.joy.sp@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 25.11.19

  รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ22102 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Cultures and Festivals
  ชั่วโมง Halloween ใช้สอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ยังไม่มีใบสื่อและใบงานประกอบการสอนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ปัจจุบันดำเนินการอัพเดทสื่อและใบงานประกอบการสอนเรียบร้อย (http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/21559) ขอบคุณค่ะ