แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วารี ( laetumpae@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 22.09.19

  เข้าสู่ระบบเพื่อหาข้อสอบไม่ได้

  แนะนำผู้ใช้งานปลายทางรีเซ็ตรหัสตามขั้นตอน ดังนี้  ขอบคุณค่ะ                                       


 2. โดย ดารินทร์ นครังกุล ( poy_melody@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 21.09.19

  ไม่สามารถโหลดคู่มือในการจัดการเรียนการสอน จากช่องทางลิงค์ https://cer.dltv.ac.th นี้ได้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ปัจจุบันการดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนการสอนสามารถดาวน์โหลดได้จากขั้นตอน ดังต่อไปนี้ค่ะ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10222/1001 ขอบคุณค่ะ


 3. โดย ดวงพร ทิพกนก ( yokyek1@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 20.09.19

  ใบงาน การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน 13 สิงหาคม 2562 ไม่ได้อัพไฟล์
  ใบงาน การแปลงทางเรขาคณิต การสะท้อนในระบบพิกัดฉาก 19 สิงหาคม 2562 ไม่ได้อัพไฟล์

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV ดำเนินการตรวจสอบ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 รายวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 อัพเดทใบงานเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ปกติค่ะ และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รายวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่มีใบงาน ในสื่อวีดีโอเป็นการยกตัวอย่างในชั่วโมงเรียนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย ศิริวรรณ จิวประสาท ( pook.pooky@outlook.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 20.09.19

  วิชาภาษาอังกฤษ สื่อ ไม่ตรงกับออกอากาศ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV และขออภัยในความผิดพลาด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้และหัวข้อในวันดังกล่าว ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้ถูกต้องเรียบร้อย  โดยสามารถติดตามได้ที่ http://www.dltv.ac.th/teachplan/lists/3/8000 ขอบคุณค่ะ


 5. โดย โรงเรียนบ้านต้นส้าน ( tonsan56@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 19.09.19

  ในวิชาคณิตศาตร์วันที่ 18-19 กันยายน 2562
  รายการสดทางโทรทัศน์ กับ รายการที่ดาวน์โหลดได้+กำหนดการสอน ไม่ตรงกัน
  แล้วใบงานก็เป็นตามกำหนดการสอนแต่ไม่ตรงกับโทรทัศน์ที่แสดงรายการสด

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม DLTV และขออภัยในความผิดพลาด เนื่องจากคุณครูต้นทางมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนการสอนในวันดังกล่าว ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้ถูกต้องเรียบร้อย  โดยสามารถติดตามได้ที่ http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/4783 และ http://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/4784 ขอบคุณค่ะ