แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย ละเมียด สีทับทิม ( seetubtim51@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 08.11.18

  หาแผนวิทย์ป2ไม่เป็นคะจะปริ้นค่ะ

  ขออนุญาตส่ง Link คู่มือการใช้งานเว็บไซต์และการดาวน์โหลดสื่อต่างๆให้นะคะ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10055/1001 จะมี 2 ส่วนคือ เว็บไซต์และคลังสื่อการเรียนรู้ หรือ CER ขอบคุณค่ะ


 2. โดย นายจรูญ ทองแท่ง ( Thongthang@rocketmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.11.18

  ขณะนี้สามารถดาวน์โหลดวีดีโอการสอนภาคเรียนที่ 2 ได้หรือยังครับ ดูในรายการยังปรากฎของเดือนกันยายน อยู่เลยครับ

  ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดได้แล้วค่ะ โดยจะมีการลง VDO ให้ก่อนออกอากาศ 3 วัน ที่ www.dltv.ac.th เข้าที่เมนูช่องรายการ เลือกชั้นเรียน>วิชา>ปีการศึกษา 2/2561 (เมนูเลือกปีการศึกษาจะอยู่มุมบนขวามือ)>วันหรือหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการ (Link คู่มือการใช้งานเส็บไซต์และการดาวน์โหลดสื่อต่างๆ สามารถเข้าศึกษาขันตอนได้โดยละเอียด http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10055/1001) 


 3. โดย ญาดานุช ( yada_thip@hotmail.co.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.11.18

  วิชาวิทยาศาสตร์ เข้าไปดูที่คลังสื่อ แล้ว หน่วยที่เรียนอยู่ตอนนี้ ไม่มีสื่อให้โหลดเลย ไม่ว่าแผนการสอน หรือใบกิจกรรม ที่มีให้โหลดเป็นเล่ม สื่อ 60 พรรษา ก็เนื้อหาไม่ตรงกับที่ครูสอน

  แนะนำช่องทางการดาวน์โหลดสื่อ ที่ www.dltv.ac.th เลือกที่ช่องรายการ รายวิชา วันที่ต้องการ (Link คู่มือแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และการดาวน์โหลดสื่อต่างๆ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10055/1001) ขอบคุณค่ะ (เนื่องจากบางรายวิชาใบงานกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ) 


 4. โดย รฐา ไชยทอง ( rathachaithong@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.11.18

  ไม่สามารถหาใบงานของชั้นป.2วิชาคณิตศาสตร์ได้คะภาคเรียนที่2

  ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันมีให้ดาวน์โหลดถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รบกวนสอบถามเพิ่มเติม เป็นใบงานของวันไหนค่ะ ใบงานสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านช่องทางของ www.dltv.ac.th เลือกที่ช่องรายการ รายวิชา วันที่ต้องการ (Link คู่มือแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และการดาวน์โหลดสื่อต่างๆ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10055/1001) ขอบคุณค่ะ


 5. โดย รฐา ไชยทอง ( rathachaithong@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 07.11.18

  ไม่สามารถหาใบงานของชั้นป.2วิชาคณิตศาสตร์ได้คะ

  ดำเนินการตรวจสอบ ปัจจุบันมีให้ดาวน์โหลดถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รบกวนสอบถามเพิ่มเติม เป็นใบงานของวันไหนค่ะ ใบงานสามารถดาวน์โหลดได้แล้วผ่านช่องทางของ www.dltv.ac.th เลือกที่ช่องรายการ รายวิชา วันที่ต้องการ (Link คู่มือแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และการดาวน์โหลดสื่อต่างๆ http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10055/1001) ขอบคุณค่ะ