ประชุมคณะกรรมดำเนินงานผลิตสื่อรายการสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์

Info-dltv | 22 ม.ค. 2563
203

   วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผลิตสื่อรายการสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ มีคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ ผู้ร่วมประชุมสำคัญ อาทิ รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนกรมศิลปากร ฯลฯ รวมจำนวนผู้ร่วมประชุมครั้งนี้กว่า ๔๐ คน
   โครงการผลิตสื่อรายการสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง โดยจะผลิตสื่อรายการสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๖๘ ตอน มีกำหนดออกอากาศตอนแรกกลางปี ๒๕๖๓ โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาบทโทรทัศน์ และสตอรี่บอร์ด(Storyboard) เพื่อนำไปสู่การผลิตการ์ตูนแอนิเมชันต่อไป
   ประชาชนสามารถรอติดตามชมได้ผ่านทุกช่องทางของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ DLTV มูลนิธิฯ จะนำเสนอความคืบหน้าเป็นระยะ...