เจ้าหน้าที่ DLTV อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓

PR dltv | 24 ม.ค. 2563
203

           วันที่ ๒ - ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทุกฝ่าย เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๓ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่
แก่นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
           ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีฯ ได้กล่าวขอบคุณและอวยพร  พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์