พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

Info-dltv | 24 ม.ค. 2563
224

   วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ โรงเรียนพัชรกิตติยาภา ๓ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบ real time จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำให้นักเรียนทั้งหมดสามารถเรียนรู้และสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยตรงในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนปลายทาง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ปลายทางให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันกับโรงเรียนต้นทางประจำจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน

   ในการนี้ องคมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูต้นทางและครูปลายทางในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง