วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Info-dltv | 18 ส.ค. 2562
84

   วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. รองศาสสตราจารย์สุธี อักษรกิตติ์ รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี ครบรอบ ๕๖ ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์