ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 23 ส.ค. 2562
70

   วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ดร.พิษณุ ตุลสุข และ นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมด้วยกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป/สพม. เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในโอกาสเดินทางมานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ ครูผู้ช่วย ที่มาปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

   ในการนี้ นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู  ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของสถานีฯ