รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 19 ส.ค. 2562
97

   วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการนำของ นายธีระพล เข่งวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายวิชาการ)

   ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน กระบวนการขั้นตอนผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ชมห้องปฏิบัติการบันทึกรายการ ระบบตัดต่อรายการ  ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้อง Virtual สตูดิโอ  และห้อง Realset สตูดิโอ