พิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

PR&Info dltv | 26 ส.ค. 2562
120

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

นางยุวนิตย์ ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนำคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน

แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ สวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่

โดยมีนายธนนท์  พรรพีภาส  นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียน ถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน

นำหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานราชการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา   องค์กรภาคเอกชน และประชาชน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  

พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   เพลงสดุดีพระแม่ไทย   และกล่าว "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง