สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล

Info-dltv | 26 ส.ค. 2562
135

   วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ถนนด้านหน้าหอนาฬิกา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

   โดยมี นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่สถานีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหัวหิน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.