โรงเรียนวัดโตนดด้วน ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 19 ส.ค. 2562
107

   วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปกระบวนการทำงาน แก่ นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง  ในการนี้คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบการรับชมรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการรับสัญญาณ การติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนต้นทาง วิธีการดาวน์โหลดสื่อการเรียนสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป