คู่มือครู-เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิฯ

PR&Info dltv | 05 เม.ย. 2562
5944

 

คู่มือครู - แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย - แผนการจัดการเรียนรู้ - สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ฟรี..  ไม่อนุญาตให้นำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าว

ดาวน์โหลดฟรี ! ที่   http://www.dltv.ac.th   และ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/