พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Info-dltv | 21 มี.ค. 2562
196

                                                        ประกาศสำนักพระราชวัง

                          เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

                                รายละเอียดคลิก https://phralan.in.th/coronation/

                                      ที่มา https://phralan.in.th/coronation/