โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี เชียงราย

Info-dltv | 16 ก.พ. 2562
96

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประเวศ บัวจินดาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สพป.ชร.เขต ๔ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี  เยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้การต้อนรับและนำชม