รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 16 ม.ค. 2562
201

วันที่ 11 มกราคม 2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในสถานีฯ