ประกาศจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลฯ

Charinrat | 16 ธ.ค. 2561
358

ประกาศจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกล เพื่อสนับสนุนให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน ๑,๘๐๐ โรงเรียน โดยวิธีพิเศษ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://goo.gl/aQ1u4D