๙ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR dltv | 16 พ.ย. 2561
458

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เราสรุปมาเป็น ๙ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
ฉบับย่อให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น เพื่อให้บุลคลทั่วไปได้รู้ถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯมากยิ่งขึ้น

รับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก!!
หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจครูตู้ https://www.facebook.com/DLFUTRP/